Plan Rozwoju Jeziora Rożnowskiego i Czchowskiego, wyraź swoją opinię i wygraj nagrodę

Wypełniając ankietę wyrazisz swoją opinię dotyczącą kierunku rozwoju Jeziora Rożnowskiego i Jeziora Czchowskiego. Na osoby, które wypełniają ankietę czekają nagrody.
Jezioro Rożnowskie: http://goo.gl/forms/A500PBgCIGotS0Ue2
Jezioro Czchowskie: http://goo.gl/forms/dnCkNsZ5wFBlaExX2

W ramach poddziałania 6.3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 przewidziana jest realizacja zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego otoczenia zbiorników wodnych w tym zbiornika Czchowskiego i Rożnowskiego. Na realizację inwestycji związanych z takim zagospodarowaniem, między innymi Gminy oraz Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie. Jednym z warunków umożliwiających staranie się o fundusze na różnorodne inwestycje, jest to, aby wpisywały się one w plan rozwoju zbiornika Rożnowskiego bądź Czchowskiego. Obecnie opracowywane są stosowne dokumenty – przedmiotowy Plan Rozwoju Zbiorników Wodnych, osobny dla Jeziora Rożnowskiego i Jeziora Czchowskiego. Zatem mieszkańców zainteresowanych gmin, jak i turystów przebywających w tym regionie, zapraszamy do wyrażenia swojej opinii podczas rozpoczętych konsultacji społecznych. Państwa zdanie będzie dla nas cenną wskazówką podczas opracowywania wspomnianego planu. To Państwo mogą mieć realny wpływ na sposób zagospodarowania brzegów obu jezior. Konsultacje potrwają do 22 lipca 2016 roku.

Plan Rozwoju Jeziora Rożnowskiego i Plan Rozwoju Jeziora Czchowskiego będą zawierać – poza oceną obecnej sytuacji – listę projektów, które w przyszłości będą realizowane w naszym regionie. Aby projekty mogły być ujęte w planie rozwoju, ich realizacja musi pozytywnie wpłynąć na rozwój zbiornika wodnego w kontekście zwiększenia atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej. W ramach działania nie będą wspierane inwestycje z zakresu infrastruktury sportowej to jest infrastruktury rozgrywek i zawodów sportowych oraz wykorzystywanej przede wszystkim do prowadzenia działalności przez kluby sportowe oraz budynki służące funkcjom administracyjno-zarządczym. Nie będą także wspierane inwestycje dotyczące obiektów hotelarskich i parków rozrywki. Projekty powinny za to wpływać na rozwój zbiornika wodnego, przynosząc spodziewane efekty w zakresie ruchu turystycznego, korzyści dla społeczności lokalnej, wzrostu zatrudnienia, środowiska naturalnego i ochrony krajobrazu.

W jaki sposób można wziąć udział w konsultacjach?
przesyłając maila ze swoją opinią, pomysłami na adres: j.roznowskie@gmail.com
– składając pisemną opinię na dzienniku podawczym w wybranym urzędzie gminy (ZGJR)
– wypełniając ankietę on-line:
dotyczącą Jeziora Rożnowskiego: http://goo.gl/forms/A500PBgCIGotS0Ue2
dotyczącą Jeziora Czchowskiego: http://goo.gl/forms/dnCkNsZ5wFBlaExX2
wypełniają papierową wersję ankiety dostępną podczas wydarzeń turystycznych
– kontaktując się bezpośrednio z zespołem redagującym plany rozwoju (tel. 605282411)

Konsultacje społeczne to nie obowiązek, ale przywilej dlatego zachęcamy do włączenia się w planowanie przyszłości regionu Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego. Głos w konsultacjach można zabrać zarówno jako osoba fizyczna jak i prawna – np. stowarzyszenie, fundacja. Konsultacje nie mają charakteru anonimowego dlatego pod uwagę zostaną wzięte tylko podpisane opinie (mailowe lub listowne) oraz prawidłowo wypełnione ankiety.

Aby docenić wkład w konsultacje, po ich zakończeniu planujemy nagrodzenie aktywnych osób, których opinie pomogły w redakcji planów rozwoju.

Spośród wszystkich kompletnych ankiet zawierających cenne informacje oraz zgłoszeń mailowych bądź pisemnych zawierających istotne uwagi w konsultowanej sprawie rozlosujemy cenne nagrody – m.in. kolacje dla dwóch osób w hotelu HERON, relaks w strefie SPA w hotelu LEMON oraz wyśmienitą pizzę w pizzerii „Słoneczny Stok” w Czchowie.

Szczegóły dotyczące losowania nagród oraz sponsorów dostępne w regulaminie na stronie ZGJR.
Zespół ds. redakcji planów rozwoju
Związek Gmin Jeziora Rożnowskiego

Podczas konsultacji społecznych partnerują nam:
Gmina Gródek nad Dunajcem
Gmina Łososina Dolna
Gmina Czchów
Gmina Chełmiec
Stowarzyszenie Na Śliwkowym Szlaku

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *